Omvorming bvba naar bv voor 31/12/2023

De bvba moet uiterlijk op 31 12 2023 zijn omgevormd naar een BV ivm de aanpassing naar het vennootschapsrecht.

! ! Maak tijdig een afspraak met de notaris én wacht zeker niet tot einde 2023 ! !