Bedrijfsbeheer

Vanaf 01 september 2018 wordt het attest bedrijfsbeheer afgeschaft in Vlaanderen.

M.a.w. bij de opstart / aanvraag ondernemingsnummer geen attest basiskennis bedrijfsbeheer voor te leggen.

Pascal.