Einde van de afzonderlijke heffing van 5% ??

KMO vennootschappen die de minimaal vereiste bedrijfsleidersbezoldiging niet uitkeren – riskeerde een afzonderlijk aanslag van 5.10 %…

Er wordt nu gewag gemaakt dat deze heffing retroactief vanaf 01/01/2018 zou worden geannuleerd. Hopelijk komt er snel duidelijkheid.

Pascal.