Kleine ondernemingen ( minder 25.000 € omzet)

Vanaf 01 oktober 2018 mogen de “kleine ondernemingen” hun BTW nummer NIET meer mee delen aan een andere in Belgie gevestigde aannemer….. ( anders denkt deze dat hij de BTW kan verleggen)