Hoeveel intresten kan je vragen?

Als een bedrijfsleider een vordering heeft staan tov zijn vennootschap, zou deze de intrestvoet van een kaskrediet mogen aanrekenen.

Voor inkomsten 2011 zou dit een percentage mogen geven van 8,50%. M.i. wees hier eerder voorzichtig mee……

Cfr. Rechtbank van eerste aanleg Bergen, 22 mei 2012