Wat indien uw onderaannemer schulden heeft?

Voor u de factuur van uw onderaannemer betaalt, moet je nakijken of deze geen sociale of fiscale schulden heeft.

Sinds 1 mei is de sociale procedure iets eenvoudiger geworden. Op basis vh ondernemingsnummer kan je op de website www.socialezekerheid.be nagaan of een bepaalde aannemer schulden heeft. Indien deze schulden heeft, ben je verplicht 35procent van het factuurbedrag (zonder BTW) door te storten aan de RSZ.

Ontvang je de zelfde melding op de fiscale databank, dan stort je 15 procent vd factuur door aan de fiscus. Hiervoor moet je het ondernemingsnummer vd aannemer, het bedrag en de datum van de factuur én de naam vd aannemer vermelden ( + kopij vd factuur te sturen naar Ontvangkantoor DB te Brussel 3 en Bijzondere Ontvnagsten – Kruidtuinlaan 50 bus 3110 – 1000 Brussel (tel 02 577 15 60)).

Of in te scannen en versturen naar ontv.db.ven.brussel3@minfin.fed.be of faxen 02/579 53 64

In het slechtste geval ontvangt de aannemer maar 50 procent van zijn factuur.