Welke waarborgen biedt de overheid op uw spaardeposito’s?

Voor particulieren wordt een bescherming geboden van 20.000 euro per persoon en per bank. Er is een politieke beslissing om deze bescherming op te trekken tot 100.000 euro, maar deze verhoogde bescherming is vandaag nog niet van toepassing.

Voor vennootschappen geldt dezelfde bescherming van 20.000 euro per rechtspersoon en per bank, voor zover deze vennootschap geen volledig jaarschema moet neerleggen bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België. Als uw vennootschap dus een verkort schema mag (niet verplicht) neerleggen bij de balanscentrale kan u wel genieten van de bescherming.

Een onderneming wordt moet een volledig schema neerleggen als:

  • haar gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis meer dan 100 bedraagt of
  • zij meer dan één van de volgende drempels overschrijdt:
    • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
    • jaaromzet (exclusief btw): 7 300 000 euro
    • balanstotaal: 3 650 000 euro

Grote ondernemingen moeten het volledig schema gebruiken. Kleine ondernemingen mogen het verkort schema gebruiken.

Waar vindt u meer info over het Beschermingsfonds?
Voor alle verdere informatie verwijzen wij naar de website van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten: www.beschermingsfonds.be