Aanpassing Vennootschapsbelastingen

Vennootschappen zonder natuurlijk persoon als zaakvoeder zijn steeds uitgesloten van het verlaagd tarief. De aparte aanslag (omdat er geen minimum bezoldiging van 45.000 € is) blijft behouden op 5%, en niet zoals gepland op 10%)

De 120% aftrek verdwijnt helemaal vanaf aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020. Dus niet meer op collectief vervoer – elektrische auto’s maar ook voor beveiligingskosten en alle kosten van bedrijfsfietsen)