Vooruitbetaalde Huur

Indien uw vennootschap een deel van uw privé pand gebruikt – kan je de vennootschap de huur bijvoorbeeld voor 20 jaar laten vooruitbetalen.

Kan bij jou privé gespreid worden belast. Kan in de vennootschap in één keer worden afgetrokken (of over 20 jaar via overlopende rekening)