Hervorming Vennootschapsbelasting

1) Tarief vennootschapsbelasting zou dalen tot 25% (voor KMO tot 20% voor de eerste 100.000 € winst)

2) Wel maatregelen om dit budget neutraal te kunnen doen zoals beperking van vorige verliezen / notionele aftrek enkel op aangroei risicokapitaal / geen aftrek vooruitbetaalde kosten ! !

om de vervennootschappelijking tegen te gaan zou elke vennootschap minstens 45.000 € moeten betalen aan één bedrijfsleider (sanctie is bijzondere aanslag + verlies KMO statuut)