Vergeet zeker niet uw sociale bijdragen 4° kwartaal te betalen !

Het is belangrijk dat u de sociale bijdragen zeker hebt betaald VOOR 31/12/2010.

Onbetaalde sociale bijdragen op het einde van jaar hebben 3 belangrijke gevolgen:

– Het onbetaalde gedeelte wordt verhoogd met 10% ( 3% kwartaal -en 7% eindejaarsverhoging)
– Enkel betaalde sociale bijdragen zijn aftrekbaar
– Uw bijdragen Vrij-Aanvullend-Pensioen is voor dit jaat niet aftrekbaar.

Vermijd beter deze problemen !