De BTW in 2010: wat wijzigt er (niet)?

Enkel de regeling voor ‘diensten’ wijzigt. De nieuwe BTW-spelregels hebben inderdaad alleen betrekking op ‘diensten’ en in principe enkel als die gefactureerd worden aan of door een buitenlandse klant/leverancier, maar bon, dat laatste is uiteraard allesbehalve zeldzaam in ons kleine landje. Alles wat betrekking heeft op de levering van goederen, blijft dus in principe ongewijzigd.

Let op! Zit u zelf in de koop/verkoop van goederen, dan factureert u zelf wellicht geen diensten, maar dan worden die u allicht wel gefactureerd, bv. door de transporteur van de betreffende goederen. U heeft er m.a.w. sneller mee te maken dan u denkt, met al die wijzigingen…

Voortaan twee hoofdregels. Dat is de kern van het verhaal. Er wordt voortaan nl. een onderscheid gemaakt naargelang de klant een BTW-nummer heeft of niet én in beide situaties geldt er dan een zgn. hoofdregel die bepaalt welke BTW er in die situatie van toepassing is

Let op! In beide gevallen gelden er wel nog tal van uitzonderingen.

Uw klant is BTW-plichtig. U zit dan, zoals dat heet, in een business-to-business-situatie (B2B) en in dat geval geldt als hoofdregel: toepasselijke BTW = BTW van het land van de ‘klant’ en het is de klant zelf die de BTW in dat geval zal moeten voldoen. De BTW wordt dan m.a.w. verlegd, lees: u factureert zonder BTW.

Uw klant is niet BTW-plichtig. U zit dan, zoals dat heet, in een business-to-consumer-situatie (B2C) en in dat geval geldt als hoofdregel: toepasselijke BTW = BTW van het land van de ‘leverancier’ en de leverancier (de dienstverrichter) rekent die BTW ook zelf aan.

Ook wijzigingen in de BTW-aangifte en de listing. Hier moet dan vooral uw boekhouding op afgestemd worden. Zo zijn er in de BTW-aangifte bv. bepaalde roosters bij gekomen, terwijl andere inhoudelijk gewijzigd zijn. Verder zal de fameuze listing, die nu alleen geldt voor de verkoop van goederen aan een BTW-plichtige in een andere Europese lidstaat (een intracommunautaire levering), voortaan ook ingediend moeten worden bij het verstrekken van ‘intracommunautaire’ diensten.

BIJ VRAGEN EN/OF ONDUIDELIJKHEDEN : TWIJFEL NIET EN CONTACTEER ONS