Nieuwe regels voorschotfactuur en BTW vanaf 2015

Nieuwe regeling ivm voorschotfacturen en BTW ( beslissing ET 126.003 van 10 oktober 2014) Ten eerste aanvaard de fiscus deze voorschotfactuur als een echte factuur als naast de andere verplichtingen de “vermoedelijke” datum van opeisbaarheid vermeldt. De LEVERANCIER mag deze factuur onmiddellijk opnemen in zijn BTW aangifte De KLANT kan deze factuur ook onmiddellijk opnemen in zijn BTW aangifte, zonder de effectieve betaling en of levering af te wachten. Enkel als de uiteindelijke betaling niet plaats vindt binnen de “windowperiode” moet de reeds afgetrokken BTW worden teruggestort ! Deze periode verstrijkt op het einde van de 3de maand die volgt op de maand waarin de voorschotfactuur is gemaakt.

Bijvoorbeeld een voorschotfactuur gemaakt in februari 2015 moet zijn betaald voor eind mei 2015 ( Bij BTW kwartaalaangevers wordt dit nog verlengd tot 30 juni = einde van het lopende kwartaal)