Betalingen aan fiscus + juiste referte

Betalingen BTW (saldo of voorschotten) & Voorafbetalingen belastingen

Beide betalingen gebeuren steeds met dezelfde gestructureerde mededeling (+++ / / +++), waarin het KBO nummer is verwerkt. U kan deze referte zelf berekenen.

Rekeningnummers:
1) BTW te betalen op rekening : BE22 6792 0030 0047
2) Voorafbetalingen Belastingen:

Eénmanszaken op rekening BE07 6792 0023 4066 / Vennootschappen BE20 6792 0023 3056