Uw kind 1% laten kopen?

U zou graag een pand kopen via uw vennootschap (bv. uw BVBA). Fiscaal gezien kan dat interessant zijn omdat u niet eerst het geld “belast” uit uw vennootschap moet halen als bezoldiging om het als privé-persoon te kunnen kopen.

Een bijkomend voordeel is dat uw vennootschap het pand kan afschrijven en ook alle bijkomende kosten fiscaal kan aftrekken. U hebt echter gehoord dat u best uw kind(eren) ook 1% laat kopen.

Wat is daar het voordeel van? Als koper (of u dat nu in eigen naam koopt of via uw vennootschap speelt geen rol) betaalt u in principe 10% (12,5% in Wallonië en Brussel) registratierechten op de Waarde van het pand.

Als u echter later het pand verkoopt of als u het pand van uw BVBA naar uw privé wil overhevelen dan zal daarop in principe opnieuw 10% registratierechten betaald moeten worden.

Maar er is een uitweg door uw kinderen er vroeg bij te betrekken. Ideaal is dat de vennootschap het pand koopt maar dat ook elk kind 1% koopt. Bijvoorbeeld uw BVBA koopt 98% en uw 2 kinderen elk 1%. Op die manier kunnen de registratierechten later serieus gemilderd worden als uw vennootschap het pand opnieuw verkoopt.

Want als er meerdere eigenaars van het pand zijn (hier dus uw vennootschap en uw 2 kinderen), dan kan één ervan (bv. uw kind) het pand overnemen tegen slechts 1% ipv 10%. Als het pand bv. €400.000 waard is, dan betaalt de koper (bv. uw kind) dus slechts €4.000 i .p.v. €40.000 aan registratierechten. Een serieuze besparing.