Woning zelfstandige beschermd tegen beslag vanaf 8 juni 2007

Wat zegt de nieuwe wet?

De zelfstandige kan zijn woning laten beschermen tegen inbeslagname door een verklaring bij de notaris. Die noteert alle details van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige. Die woning is daarna beschermd tegen latere schulden, die het gevolg zijn van zijn activiteit als zelfstandige. De bescherming geldt niét bij faillissementen door een ernstige fout, bij veroordelingen door de strafrechter of bij belastingschulden.

De verklaring wordt ingeschreven op het kantoor van de hypotheekbewaarder. De verklaring kost 500 euro, de inschrijving nog eens 500 euro.

Er zijn aparte regels voor zelfstandigen die hun woning zowel privé als professioneel gebruiken. Als minder dan 30% van de oppervlakte voor professionele doelen wordt gebruikt, kan de hele woning onbeslagbaar worden verklaard. Anders alleen de oppervlakte waar men woont.

Bij een echtscheiding blijft de bescherming gelden als de zelfstandige eigenaar blijft van de woning. Als de zelfstandige sterft, vervalt de bescherming.

Als de woning wordt verkocht, blijft de opbrengst beschermd als de zelfstandige het geld binnen het jaar herinvesteert in een nieuwe woning. Behalve als de schuldeisers kunnen aantonen dat de zelfstandige opzettelijk zijn solvabiliteit verminderde.

De zelfstandige kan op elk moment zijn verklaring intrekken. Maar bij een faillissement kan de curator de verklaring niet intrekken tenzij dat failliet te wijten is aan een ernstige fout van de zelfstandige.

De banksector meent dat de kredieten voor zelfstandigen nu flink duurder zullen worden. De woning is een belangrijke garantie voor de bank bij een lening. Sommige zelfstandigen zullen voor de keuze komen te staan tussen ofwel een goedkoop krediet zonder beschermde woning ofwel een heel duur of helemaal geen krediet met een beschermde woning.