Termijn bezwaarschrift = 6 maanden

Sinds 1 augustus heeft men 6 maanden, vanaf de datum van de verzending van het aanslagbiljet, om een bezwaarschrift in te dienen (hiervoor slechts 3 maanden).