Verlaagde vennootschapsbelasting

Voordelig of niet?

Een wet van 8 januari 2004 maakt het moeilijker om het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting te genieten. Het financieel nut wordt vanaf het aanslag jaar 2007 sterk beperkt.

24,25 %: 1 tot 25 000 euro
31,00 %: 25 000 – 90 000 euro
34,50 %: 90 000 – 322 500 euro

De percentages in bovenstaande tabel zijn van kracht vanaf het aanslagjaar 2004 en zijn exclusief 3 % aanvullende crisisbelasting. Een van de voorwaarden om van het tarief te genieten, is de minimumbezoldiging voor ten minste 1 bedrijfsleider. Met ingang van het aanslag-jaar 2005 wordt het bedrag van de minimumbezoldiging progressief opgetrokken naar

• 27 000 euro voor het aanslagjaar 2005
• 30 000 euro voor het aanslagjaar 2006
• 33 000 euro voor het aanslagjaar 2007

Vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting kunnen onder bepaalde voorwaarden een verlaagd progressief tarief genieten. Om dit voordeeltarief te genieten, moet uw vennootschap aan de volgende voorwaarden cumulatief voldoen:

• De belastbare winst mag niet hoger zijn dan 322 500 euro, het winstcriterium.
• Het mag geen financiële vennootschap zijn.
• De aandelen moeten voor meer dan de helft in het bezit zijn van natuurlijke personen.
• Een dividenduitkering mag niet hoger zijn dan 13 % van het gestort kapitaal.
• Aan ten minste 1 bedrijfsleider moet een minimumbezoldiging uitgekeerd worden.
• Uw vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort.

Veel minder interessant

Het verlaagde kmo-tarief is veel minder interessant dan vroeger. Het voordeel van het verlaagde kmo-tarief moet worden vergeleken met de nadelen met betrekking tot de verhoging van de bestuursbezoldiging. Op die manier wordt het financieel nut van het verlaagde tarief vanaf het aanslagjaar 2007 sterk beperkt. Heel wat vennootschappen hebben het verlaagde tarief al opgegeven en keren bewust dividenden uit die hoger zijn dan 13% vh kapitaal.