Nieuwe BTW regeling voorschotfacturen vanaf 01/07/2015

Zet best vanaf 01 juli 2015 op jou voorschotfacturen een vermoedelijke datum van opeisbaarheid. Neem hiervoor in de praktijk best de vervaldatum. Je hoeft deze facturen dan niet te corrigeren als blijkt dat deze datum niet correct is. Is het een inkomende voorschotfactuur (dat je zelf ontvangt) met zo een vermoedelijke datum, dan is deze BTW direct aftrekbaar.