Notionele Intrestaftrek AJ 2011+AJ 2010

De aftrek voor risicokapitaal is van toepassing vanaf AJ 2007 – inkomsten 2006. Voor AJ 2007 is die intussen bepaald op 3,442 % (voor de kleine vennootschappen : 3,942 %)

VOOR AJ 2008 (inkomsten van 2007) bedraagt de notionele intrest : 3,781 % ( voor de kleine = 4,281 %)

VOOR AJ 2009 (inkomsten van 2008) bedraagt de notionele intrest : 4,307 % ( voor de kleine = 4,807 %)

VOOR AJ 2010 (inkomsten van 2009) bedraagt de notionele intrest : 4,473 % ( voor de kleine = 4,973 %)

VOOR AJ 2011 (inkomsten van 2010) bedraagt de notionele intrest : 3,800 % ( voor de kleine = 4,300 %)